Regional representatives in Ukraine

  • Vitaliy Pakliachenko
  • Mikhail Pasechnik
  • Volodymyr Rybas
  • Igor Velichko
  • Genadiy Zadorozhnyy
  • Volodymyr Lebedev
  • Vitalyy Lysuk
  • Volodymyr Nadkrynychnyy
  • Dmytro Nechyporuk
  • Maxim Ovsienko
  • Volodymyr Skrypnyk
  • Oleksandr Stelmah
  • Volodymyr Tenah

In Georgia

In Moldova

наші менеджери
Full name Region Phone E. mail Activity
Pakliachenko Vitaliy Andriyovych Regional representative Dnipropetrovsk region Kiev region 067-679-97-00 vitalii.paklyachenko@nusciencegroup.com Для свиней Для великої рогатої худоби
Pasechnik Mikhail Vasilyevich Regional representative Kiev region Rivne region Zhytomyr region 067-679-73-72 mykhailo.pasichnyk@nusciencegroup.com Для свиней Для великої рогатої худоби
Rybas Volodymyr Volodymyrovych Regional representative Kharkiv region Lugansk region 050-445-85-41 volodymyr.rybas@nusciencegroup.com Для свиней Для великої рогатої худоби
Velichko Igor Volodymyrovych Regional representative Dnipropetrovsk region 067-679-56-07 ihor.velychko@nusciencegroup.com Для свиней Для великої рогатої худоби
Zadorozhnyy Genadiy Volodymyrovych Regional representative Kherson region Kirovograd region. Mykolaiv region Zaporizhzhya region AR Crimea (067) 238-98-60 hennadii.zadorozhnii@nusciencegroup.com Для свиней Для великої рогатої худоби
Lebedev Volodymyr Volodymyrovych Regional representative Khmelnytsky region Odessa region Ternopil region (067) 549-71-63 volodymyr.lebedev@nusciencegroup.com Для свиней Для великої рогатої худоби
Lysuk Vitalyy Dmytrovych Regional representative Chernivtsi region Donetsk region Ivano-Frankivsk region Transcarpathian region 067-679-69-55 vitalii.lysiuk@nusciencegroup.com Для свиней Для великої рогатої худоби
Nadkrynychnyy Volodymyr Myhailovych Regional representative Chernihiv region Poltava region Sumy region (095) 277-63-93 volodymyr.nadkrenychnyy@nusciencegroup.com Для великої рогатої худоби Для свиней Для птиці
Nechyporuk Dmytro Oleksandrovych Manager sales support 067-679-55-50 dmytro.nechyporuk@nusciencegroup.com Для свиней Для великої рогатої худоби
Ovsienko Maxim Andriyovych Regional representative Vinnitsa region Volyn region Moldova 067-679-15-44 maksym.ovsienko@nusciencegroup.com Для свиней Для великої рогатої худоби
Skrypnyk Volodymyr Valentynovych Regional representative Moldova Georgia 050-440-32-30 volodymyr.skrypnyk@nusciencegroup.com Для свиней Для великої рогатої худоби Для птиці
Stelmah Oleksandr Volodymyrovych Regional representative Cherkasy region Vinnitsa region 050-413-55-86 oleksandr.stelmah@nusciencegroup.com Для свиней Для великої рогатої худоби
Tenah Volodymyr Regional representative Poltava region 067-566-27-89 volodymyr.tenakh@nusciencegroup.com Для свиней Для кроликів Для великої рогатої худоби Для птиці

Head office

Khrestovyi Ln, 2, Floor 6, Kyiv, Ukraine

+38 (044) 206-22-82

Ns_ua_info@nusciencegroup.com